Konstifiket

1999 antog Vänsterpartiet i Degerfors en konstpolicy enligt nedanstående text. Vi har därefter varje år haft mellan 2 och 4  nya utställare på plats i Bruksgården.

Konstpolicy för Vänsterpartiet i Degerfors

Alla bilder som tillverkas har ett eget uttryck och i jämförelse med musik inser vi att uttrycket är intimt förknippat med den kultur den skapats i. Kulturen hjälper oss i förlängningen att förstå vilka vi är och den skapar en identitet.
Att Vänsterpartiet värnar om ett rikt kulturliv i Degerfors finns det redan flera exempel på och en konstpolicy för utställningar på Bruksgården, där lokala konstnärer får tillfälle att presentera sin konst, skulle ytterligare understryka partiets roll som värnare av en levande bildkultur i Degerfors.
En levande musikkultur förutsätter att det ges möjlighet att få spelningar och även få betalt för dessa. På samma sätt är det viktigt att bildkonsten ges möjlighet att visas och att visningen  jämförs med en musikkonsert. Det innebär att den på något sätt ska  betalas. (Det är ett gammalt fackligt krav från Konstnärernas Riksorganisation)

Med anledning av detta föreslår vi att följande konstpolicy skall antas för  kommande utställningarna på Bruksgården.

4 konstnärer per år ges möjlighet att ställa ut sina verk på Bruksgården
Detta kan t ex ske genom förslag från medlemmar i partiet eller genom förfrågningar från lokala konstnärer.
Ett utställningsarvode , 500 kr per utställning, utgår till konstnären från Vänsterpartiet. Alternativt kan konstköp göras. (Jämför med musikkonserten)
Eftersom vakthållning under utställningstiden inte går att ordna så föreslås att Vänsterpartiet och konstnären delar på den ekonomiska förlust som uppstår om ett konstverk försvinner eller förstörs. Vid uthyrning av lokalerna är hyresgästen ansvarig för ”inventarierna” men det är viktigt att Vänsterpartiet är den part som avkräver pengar från hyresgästen om något konstverk ”försvinner”.