Kulturstipendium 2016

dehlinFoto Eje Johansson

”Björn Dehlin har varit idèspruta och drivande kraft i Degerfors Hembygdsförening. Han har med stor energi och envetenhet initierat arbetet med att på olika sätt belysa Degerfors moderna historia som industriort. Arbetet pågår fortfarande i Hembygdsföreningens regi i form av bland annat digitaliseringen av den bildskatt som består av tusentals foton och glasplåtar. Berättelsen om Degerfors framväxt har, tack vare Björn Dehlins initiativ, dokumenterats och levandegjorts.”

 


Comments are closed.