Kulturstipendium 2016

dehlinFoto Eje Johansson

”Björn Dehlin har varit idèspruta och drivande kraft i Degerfors Hembygdsförening. Han har med stor energi och envetenhet initierat arbetet med att på olika sätt belysa Degerfors moderna historia som industriort. Arbetet pågår fortfarande i Hembygdsföreningens regi i form av bland annat digitaliseringen av den bildskatt som består av tusentals foton och glasplåtar. Berättelsen om Degerfors framväxt har, tack vare Björn Dehlins initiativ, dokumenterats och levandegjorts.”