Kulturstipendium 2009

Foto Eje Johansson

2009 års kulturstipendium till Marianne Nielsens minne tilldelas Erik Bengtson. Det finns två svenska romaner som skildrar idrotten på ett adekvat sätt. Den ena är Sekonden av P-O Enqvist – den andra är skriven av en ”degerforsare i exil”, Erik Bengtsson, och heter Heja Röda Vita laget. Erik Bengtsson har i Heja Röda Vita laget med stark känsla och inlevelse behandlat fotbollen som kulturellt, psykologiskt och samhälleligt fenomen, samtidigt som han skildrar livet i ett svenskt brukssamhälle på ett unikt vis. Hans övriga litterära produktion är stor och omfattar de mest skiftande ämnen och genrer, från lyrik och romankonst till fack- och skönlitteratur – och alltid av yppersta kvalitet.