Kulturstipendium 2008

Foto Eje Johansson

Vänsterpartiets kulturstipendium 2008 till Marianne Nielsens minne har tilldelats Carin Sjöblom Eriksson och Börje Eriksson: Paret Börje Eriksson och Carin Sjöblom – Eriksson har under många år som bildkonstnärer, organisatörer, inspiratörer och mentorer lyft konstlivet i Degerfors – Karlskogaregionen.
Deras bilder skildrar vardagslivet och är allsidiga i ordets rätta bemärkelse. Arbetsskildringar blandas med närgångna porträtt, fotbollens dramatik mixas med abstrakt enkelhet, realistiska naturskildringar och vardagsföreteelser framställs i dekorativa detaljstudier, allt med teknisk fulländning och konstnärligt egensinne.