Kulturstipenduim 2005

Foto Eje Johansson

Vänsterpartiets kulturstipendium 2005 till Marianne Nielsens minne har tilldelats Robert Andersson: I sina bilder förenar Robban Andersson pressfotografens väderkorn och känsla för ögonblickets dramatik med ett genuint underdogperspektiv. Fotoutställningen ”Människor som förändrar världen” visar hur västvärldens förljugna politik gentemot länderna i tredje världen fungerar i praktiken – bortom Världsbankens och regeringarnas fagra ord om globalisering och utveckling. Bilderna beväpnar betraktarens medvetande med motstånd och vilja att handla.