Kulturstipendium 2003

Foto Eje Johansson

Vänsterpartiets kulturstipendium 2003 till Marianne Nielsens minne har tilldelats Hans och Bengt Danneborn: för en lång och bred insats inom filmkonstens område. De har gjort spelfilm, barnprogram för TV och dokumentärer, alltid med ett stort socialt engagemang.