Kulturstipendium 1999

Foto Eje Johansson

Vänsterpartiets kulturstipendium 1999 till Marianne Nielsens minne har tilldelats Anders Norudde.
Anders Norudde har som musikalisk ledare i musikgruppen Hedningarna utvecklat, nyskapat och populariserat den traditionella folkmusiken. Han har genom envist och energiskt arbete dokumenterat och nedtecknat utrotningshotad folklig musik samtidigt som han i sin instrumentbyggarkonst levandegjort en viktig del av den folkliga kulturen.