Hanna Sjöstrand

MONITOR
(En serie på nio målningar: Konstnären och Lik 1-8 med olja på MDF)
Att måla är att riva ner bilder, inte att skapa dem. Måleriet som process är en attack mot samhället. Målningen som ting har däremot motsatt funktion. Dess uppgift som objekt är att befästa samhället via bildspråk.
I den här utställningen, Monitor, har jag arbetat med min egen bakgrund från Karlskoga och med min relation till Bofors. Jag har valt att måla av nio bildförlagor på MDF. Dessa är ett fotografi på mig själv och åtta fotografier på civila dödsoffer ifrån kriget i Irak som jag har hittat på internet. Svenska vapen används i det kriget.
Bilderna på Lik som jag har målat av befinner sig på många sätt väldigt lång från den person som en gång har dödats. Genom resan från verkligheten via kameran och internet har förlagorna från Irak gått genom många lager av representation och transformation innan jag slutligen har målat av dem.
Jag har målat dem som de ter sig på min trasiga dataskärm. Skärmen visar inte längre bildinformation information på det sätt som vi är vana att känna igen den. Istället översätter skärmen varje bild som visas till ränder.
I det samhälle som jag känner är bilden är det yttersta beviset för en verklighet. Det vi kan veta är det vi ser. Den som kontrollerar bildflödet kontrollerar också känslorna och därmed individen.

Hanna Sjöstrand
Värmland 25/9-2009

www.hannasjostrand.se


Kulturstipendium 2009

Foto Eje Johansson

2009 års kulturstipendium till Marianne Nielsens minne tilldelas Erik Bengtson. Det finns två svenska romaner som skildrar idrotten på ett adekvat sätt. Den ena är Sekonden av P-O Enqvist – den andra är skriven av en ”degerforsare i exil”, Erik Bengtsson, och heter Heja Röda Vita laget. Erik Bengtsson har i Heja Röda Vita laget med stark känsla och inlevelse behandlat fotbollen som kulturellt, psykologiskt och samhälleligt fenomen, samtidigt som han skildrar livet i ett svenskt brukssamhälle på ett unikt vis. Hans övriga litterära produktion är stor och omfattar de mest skiftande ämnen och genrer, från lyrik och romankonst till fack- och skönlitteratur – och alltid av yppersta kvalitet.


Hannah Linder och Malin Lundström