loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-12-02 17 28

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och omvårdnadsavdelningar, beroende på vårdbehovet.
Mellanboende är en ny boendeform som regeringen lanserat. Det är en boendeform som vi anser kommer att behövas för de äldre i Degerfors. Även trygghetsboenden behöver komma till de närmaste åren.
De två våningar som idag innehåller kontor på Västergården kommer att behövas som Säbo – särskilt äldreboende.

fler nyheter

TELEFON96STREAMER