loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-12-02 17 28

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala anläggningar, ska slippa betala hyra.

fler nyheter

TELEFON96STREAMER