loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-12-02 17 28

Fler näridrottsplatser

■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola har upprustats. Detta för att stimulera till spontan fysisk aktivitet för främst barn och ungdomar.
Vi går vidare för att få fram fler näridrottsplatser i anslutning till övriga skolor i kommunen.
spontan
Spontanidrottsplatsen i anslutning till Stora Vallaskolan har blivit en succé.

fler nyheter

TELEFON96STREAMER