loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-12-02 17 28

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och fritidshem har gott renommé för sina mindre barngrupper och goda pedagogik. Förskolan i Degerfors har fått betyget ”excellent” av Skolinspektionen.
Vi kommer öppna fler förskoleavdelningar under mandatperioden – utan att ge avkall på kvalitén. Vi jobbar ständigt för mindre barngrupper och förbättrad pedagogik!

fler nyheter

TELEFON96STREAMER