loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

(KD) - en enmansorkester som spelar falskt

Johansson
Demokratin är i fara i Degerfors. När degerforsvänstern anser att även politiken, såväl som alla andra verksamheter i kommunen, måste hålla igen ekonomiskt, möts de av ett kompakt motstånd från oppositionen.
    "Demokrati får kosta", anser oppositionsrådet Muris Beslagic (S) förnumstigt. Som om ingen annan tänkt den tanken före honom.
    Ja. Degerforsaren betalar en bra slant mer än karlskogingen för att upprätthålla den politiska organisationen redan idag.
    Systemet med insynsplatser infördes 2004 av det dåvarande (S)-styret. Det innebär att alla partier som invalts till fullmäktige, oavsett storlek, ska ha en närvaroplats när kommunstyrelsen sammanträder. Och som bekostas av skattemedel. Med arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst.
    kommentaren loggaOm systemet tillför något till demokratin, förutom extra kostnader, torde vara tveksamt. Att systemet, om det avskaffades, skulle döda demokratin är naturligtvis rent nonsens. Massvis med kommuner i Degerfors närhet har inte systemet. Är demokratin i Karlstad död, menar oppositionen?
    Att minska antalet ledamöter i några nämnder är också något som gnager oppositionen. Samtidigt som man inte ens lyckas fylla de platser man har rätt till i brist på kandidater. Då blir brösttonerna patetiska.
    För socialdemokraterna handlar det bara om en sak - att för en gångs skull lyckas få med sig alla, från (MP) till (SD), mot degerforsvänstern.
    Det är billigt, ansvarslöst, och bådar inte gott för Degerfors framtid efter valet i höst. Räknar man med en stor koalition med alla, från (S) till (SD), ska samlas och ta över styret i Degerfors? Lycka till!

Egenintresset styr Johansson (KD)
Men den som är mest bekymrad är (KD):s Jan Johansson. Han är fast i sin självbild. Om insynsplatser för småpartier försvinner i kommunstyrelsen dödas demokratin i Degerfors. Åsikten framför han i en artikel i lokaltidningarna.
    Egenintresset i Johanssons uttalande lyser igenom på ett nästan pinsamt sätt:
    I kommunfullmäktige har (KD) ett mandat av 31. Det mandatet besitter Jan Johansson. 2,9 procent av rösterna i förra valet och med cirka 30 rösters marginal till att inte få någon plats alls. En fullmäktigeplats ger rätten till två ersättare, men idag har (KD) noll. Båda platserna är vakanta. Man har helt enkelt inget folk!
    I socialnämnden har, genom valsamverkan med (C), (KD) en ordinarie plats. På den sitter Jan Johansson.
    I kultur- och utbildningsnämnden har, också genom valsamverkan med (C), (KD) en ersättarplats. På den sitter naturligtvis Jan Johansson.
    I kommunstyrelsen har, genom valsamverkan med (C), även där (KD) en ersättarplats. Som dessutom arvoderas som insynsplats. Denna plats innehas av . . . Jan Johansson (!).
    Och inte lär det bli bättre efter valet i höst. Kristdemokraterna i Degerfors fortsätter vara en enmansorkester - oavsett valresultatet. Kristdemokraterna går till val på en låst lista, det vill säga att det inte är möjligt att skriva till några extra namn.
    Listan innehåller bara två namn. Första namn är, tadaa!, Jan Johansson. Lyckas Johansson behålla sitt mandat i fullmäktige uppstår redan därmed per automatik en vakans, då partiet bara har ytterligare ett namn på listan, men har rätt till två ersättarplatser.
    Det är en politisk misär.

J.A.

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER