loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

TORGET: Vänstern erbjuder hängslen och livremmar till den nya majoriteten

torget lop
TORGET.
En plan i 23 punkter för att lyfta torget, ge Coop möjligheter att bli kvar och få in nya butiker på ytorna. Och inte minst — en möjlighet  att göra smålägenheter av överdelen av huset. Det presenterade degerforsvänstern vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 5 november. Vid sex av punkterna går det att avbryta planen helt. Men den nya antivänster-koalitionen bestående av (S) och de borgerliga partierna säger trots det blankt nej. Man vill inte ens ta ett första steg.

Kommunstyrelsen sitter kvar till årsskiftet. Där har vänstern majoritet. Men då det är meningslöst att fortsätta projektet under nytt styre, som säger nej till hela planen, beslutade vänstern att hänskjuta det slutliga avgörandet till kommunfullmäktige, där fempartikoalitionen har majoritet redan nu. Därmed får dessa partier ytterligare en chans att sätta sig in i frågan och konsekvenserna av sitt benhårda motstånd innan den 26 november.
    Kommunstyrelsens majoritet rekommenderar alltså att fullmäktige säger ja till aktivitetsplanen, som omgärdas av både hängslen och livremmar. Den nya majoriteten kan allstå vid sex tillfällen under resans gång gå in och avbryta processen om man är eniga om det.
    Så sent som i mitten av juni beslutade kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan för Medborgarplatsen. Bakom beslutet stod fyra partier: vänstern, sverigedemokraterna, miljöpartiet och kristdemokraterna.
    Trots att miljöpartiet ramlade ur fullmäktige vid valet i september har de övriga tre partierna fortfarande majoritet i fullmäktige när det gäller denna fråga. Därför ställde vänstern en öppen fråga till (SD) och (KD) i media om man fortfarande står fast vid beslutet som fullmäktige tog för mindre än fem månader sedan. (SD) har gett ett klart "ja" till svar. (KD) har hittills inte svarat alls.
    (S) är uppenbarligen splittrade i frågan, men hittills håller man ihop, även om det redan nu krackelerar här och där, kring den linje partiet utformat för att få ihop en antivänster-koalition. 
    (S) gjorde ett katastrofval när det gäller riksdags- och framför allt regionval i Degerfors. Även i kommunalvalet tappade man, precis som vänstern.
    Trots det röstade närrmare 70 procent av degerforsarna rödgrönt i kommunalvalet. Det var knappast det här styret de ville se.

J.A.

Nedan följer den aktivitetsplan som antivänster-koalitionen säger nej till. De gulmarkerade punkterna är när de styrande politikerna, oavsett vilka dessa är, kan gå in och säga stopp till den fortsatta processen.


 Aktivitetsplan för ombyggnad av Torget

1. Förhandling med Trafikverket om ansvarsfördelning och fördelning av kostnader för förändring av Medborgarplatsen.

2. Förhandling med Coop och Captiva (fastighetsägaren) om ett avtal som garanterar att satsning blir av och hur infarten (ombyggnad av Medborgargatan samt infart och parkeringsplatser) ska kostnadsfördelas.

3. Beslut om att godkänna resultatet av punkt 2 och 3 samt att gå vidare eller ej. Det beslutet tas av kommunfullmäktige.

4. Projektering av Medborgargatan.

5. Projektering av infart och parkering.

6. Utformning av övriga torget.

7. Projektering av övriga torget.

8. Beslut om att godkänna resultatet av punkterna 4-7 samt att gå vidare eller ej. Det beslutet tas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

9. Upphandlig av ombyggnad av Medborgargatan.

10. Upphandling av ombyggnad av infart och parkering.

11. Upphandling av ombyggnad av övriga torget.

12. Beslut om att godkänna resultatet av punkterna 9-11 samt igångsättningsbeslut. Det beslutet tas av kommunstyrelsen.

13. Genomföra ombyggnad av Medborgargatan.

14. Genomföra ombyggnad av infart och parkering.

15. Genomföra ombyggnad av övriga torget.

16. Förhandling med Captiva om köp av överdelen av Coop-huset.

17. Beslut om att godkänna resultatet av punkt 16 samt beslut om att gå vidare eller ej. Beslutet tas av Degerforsbyggens styrelse.

18. Projektering av bostäder i Coop-huset överdel.

19. Beslut om att godkänna resultatet eller ej av punkt 18 samt beslut att gå vidare eller ej. Beslutet tas av Degerforsbyggens styrelse. 

20. Upphandling av ombyggnation av Coop-husets överdel.

21. Beslut om att godkänna resultatet av punkt 20 samt eventuellt igångsättningsbeslut. Beslutet tas av Degerforsbyggens styrelse. 

22. Genomföra ombyggnad av Coop-husets överdel.

23. Invigning, presskonferens och ett antal nya lägenheter i Degerfors centrum.


 

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER