loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-11-06 19 23

Torgfrågan mot avgörande - ovisst in i det sista

torget
TORGET.
Den 26 november avgörs frågan om Medborgarplatsen när fullmäktige sammanträder. Det frågan då gäller är om kommunen ska gå vidare med planerna eller om den nya majoriteten sätter stopp.

Det var den 18 juni i år som fullmäktige antog detaljplanen för Agen 1:1, som Medborgarplatsen i officiella sammanhang heter. Fyra partier stod bakom det beslutet: vänstern, miljöpartiet, sveridedemokraterna och kristdemokraterna.
    Sedan dessa har ett nytt fullmäktige valts. Miljöpartiet förlorade sitt enda mandat i höstens val, men de tre övriga partierna, som stod bakom juni-beslutet, utgör fortfarande en majoritet i fullmäktige.
    Kommunstyrelsen kommer redan måndag den 5 november diskutera frågan, men det blir snarast en förpostfäktning. Den gamla majoriteten i kommunstyrelsen sitter kvar till årsskiftet, samtidigt som fullmäktige har en annan majoritet.
    Degerforsvänstern har därför ställt en öppen fråga i lokalpressen till sverigedemokraterna och kristdemokraterna om de fortfarande står fast vid beslutet från den 18 juni.
    Sverigedemokraterna har klart och tydligt svarat ja på frågan. Det innebär, av allt att döma, att i dagsläget finns 15 ledamöter i fullmäktige som vill gå vidare med torgfrågan och 15 ledamöter som säger nej.
    Alltså hänger avgörandet helt på KD:s enda fullmäktigeledamot, Jan Johansson. Han har ännu inte officiellt uttalat sig. Därför är frågan fortfarande oviss.
    Så här motiverade degerforsvänstern sin fråga till de båda partierna:

citatDen nya planen innebär en ny infart och ett antal parkeringsplatser på torget. Kostnaderna är i sammanhanget försumbara. Men i sin förlängning betyder planen så mycket mer:
    Den ger ett gyllene tillfälle att lyfta torget. Ett upprustat Coop blir kvar, men även nya butiksytor skapas. Detta bekostas av Coop och fastighetsägaren. Degerforsbyggen får en möjlighet att bygga om husets överdel och inrätta tolv mindre hyreslägenheter med låg hyra.
    Vi tycker inte Degerfors har råd att missa denna unika möjlighet.
    I november tar kommunfullmäktige beslut om hur vi ska gå vidare med ärendet. Väljer fullmäktige att stoppa ärendet faller detaljplanen och med all sannolikhet även den satsning Coop redan bestämt.
    Om vi inte går vidare med ärendet kommer Coop-butiken läggas ned eller dö sotdöden. Vi får då ett stort öde hus, som kommer förfalla allt mer, i Degerfors centrum.


 

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER