loggadegerforsvänsterndegerforsaren

uppdaterad 2018-10-13 15 33

Succé för 1 maj i Degerfors

1 maj folkbild
1 MAJ.
Över 250 personer på Medborgarplatsen i Degerfors. Drygt 70 personer anmälde sig för att bilda en aktionsgrupp för BB och Karlskoga lasarett. En resolution antogs enhälligt av de församlade och ska överlämnas till samtliga partier i regionfullmäktige. Årets 1 majfirande i Degerfors blev en succé.

Degerforsvänsterns ordförande Jan Ask hälsade välkommen och gav en kort resumé över hur kampen om flera BB i landet och andra sjukvårdssegment hårdnat den sista tiden. Han varnade också för att nedläggningen av flera akutsjukhus hade klartecken från högsta politiska ort. Han hänvisade till sjukvårdsminister Gabriel Wikströms (S) uttalade för tidningen Dagens Medicin förra året. På reporterns direkta fråga om de fanns för många akutsjukhus i landet svarade sjukvårdsministern ordagrant "Ja, det skulle jag säga."
1 maj Britt Larsson
Britt Larsson, mångårig barnmorska på Karlskoga BB, var nästa talare. Hon gav en initierad bild av verksamheten inifrån och hur det spel som föregått besluten om sommarstängning påverkat verksamheterna.

1 maj Anna Nordkvist
Anna Nordqvist, höggravid degerforstjej med tidigare erfarenhet av att föda både på USÖ och Karlskoga BB, var tredje talare. Hon jämförde utifrån brukarperspektiv sina upplevelser om skillnaderna mellan de två avdelningarna.
1 maj Peter Pedersen
Peter Pedersen (V), kommunstyrelsens ordförande, höll ett tal där han betonade vikten av att hålla ihop över partigränserna och slå vakt om den sjukvård som behövs i östra Värrmland. Han varnade för den utveckling som sker, trots alla fagra ord om att "hela Sverige ska leva." Det gäller inte bara BB utan går igen i hela regionalpolitiken, där försäkringskassan, arbetsförmedlingen, bankerna, posten, polisen med mera försvinner från ort efter ort.

Grund för aktionsgrupp
Bland deltagarna på mötet var intresset stort för att vara med, över partigränserna, att bilda en aktionsgrupp till stöd för Karlskoga BB och lasarett. Över 70 personer förhandstecknade sig. Hur det arbetet ska gå vidare är fortfarande oklart, men av intresset att döma visar att det finns en stor vilja att vara med och värna om bygdens sjukvård.
    Det visar också den resolution det mäktiga 1 majmötet enhälligt antog och som kommer tillsändas alla partier i regionfullmäktige. Resolutionen lyder i sin helhet:


citatVi, församlade östvärmlänningar, till gemensamt 1 majmöte i Degerfors, uppmanar våra regionpolitiker att gå från ord till handling.

Vi hör era goda ord om att bevara Karlskoga lasarett, men vi ser en annan verklighet. Att åter stänga BB i tio veckor är ett hot mot verksamheten. Vi bygger vårt påstående på erfarenheter från andra delar av landet. Och på oroväckande uttalanden från landets högsta politiska ledning.

Vi uppmanar er därför att fatta nödvändiga beslut för att säkerställa verksamheterna på Karlskoga lasarett.


1 majmötet avslutades med kaffe och smörgåsar på Tunet, I samband med det visades Per Herreys musikvideo "med hjärtan som brinner". Per Herrey är en av alla de som stödjer kampen mot nedläggningen av BB i Sollefteå.

Videon kan ses här: https://www.perherrey.com/single-post/2017/04/26/Musikvideo-med-hj%C3%A4rtan-som-brinner

DEGERFORSVÄNSTERNS VALPROGRAM 2018

Varierat boende för de äldre

oldre
■ ■ ■ Det behövs ett varierat boende för de äldre, både demens- och…

Vi inför seniorteam

seniorteam
■ ■ ■ Vi ska införa seniorteam. Äldre med hemtjänst, som känner sig ensamma eller har…

Fler aktiviteter på Västergården

oga
■ ■ ■ I Västergårdens gemensamhetslokaler ska vi skapa en mötesplats för aktiviteter med…

Finskt äldreboende snart förverkligat

finland2
■ ■ ■ I höst öppnar vi en avdelning med finsk inriktning på ett av våra särskilda boenden…

Ökat stöd till barn och unga

barn och unga
■ ■ ■ För att korta tiden för institutionsvård för unga vill vi satsa på…

Mer motion åt folket!

motion
■ ■ ■ Vi ska iordningsställa ett nytt upplyst motionsspår i Kanadaskogen. Spåret ska…

De tätortsnära skogarna ska skyddas

tatortsnara
■ ■ ■ Vi förespråkar att en uppdaterad och framåtsyftande skogsbruksplan snarast tas…

Kommunala bolagen kvar i gemensamt ägo

degerforsenergi als
■ ■ ■ De tragiska turerna kring Kemab i Karlskoga hade även varit Degerfors huvudvärk…

Förbättra företagsklimatet

foretag
■ ■ ■ Vi fortsätter satsningen för ett ännu bättre företagsklimat i kommunen. En…

För en regionalpolitik värd namnet

regionalprogram
För att ”Hela Sverige ska leva” behövs en regionalpolitik värd namnet. Vi har utarbetat…

Avgiftsfri kollektivtrafik - vi fortsätter driva på

bussar
■ ■ ■ Vi har länge, hittills utan framgång, föreslagit införandet av avgiftsfri…

Satsa på Värmlandsbanan

varmlandsbanan
■ ■ ■ Vi arbetar för en upprustning av den vältrafikerade Värmlandsbanan med…

Utveckla Medborgarplatsen

2018 Val Degerforsaren mitten bild
■ ■ ■ Medborgarplatsen med omgivningar måste göras till en mer attraktiv plats, med…

Vi bygger ny idrottshall

Bollhall
■ ■ ■ Vi har glädjande nog många aktiva i skilda idrotter. Våra framgångsrika lagidrotter…

Hyresfritt för våra ungdomsföreningar

hyresfritt
■ ■ ■ Våra ungdomsföreningar, som idag betalar hyra när de använder kommunala…

Svartå behöver positiva lösningar

SVARTA SKOLA
■ ■ ■ Skolorna i mindre orter är en grundförutsättning för attraktivitet och inflyttning.…

Åtorp behöver bättre trafiklösningar

ATORP
■ ■ ■ Även i Åtorp tar vi initiativ till att utveckla Lis-områden och det goda samarbetet…

Lyhyt yhteenveto suomeksi

finland
Avaamme lisää esikouluja,Degerforsin asukasluku kasvaa ja lisää lapsia syntyy. Ei…

Fler näridrottsplatser

spontan
■ ■ ■ En ny näridrottsplats har byggts på Stora Valla-skolan. Skolgården på Svartå skola…

Avgiftsfri musikskola med steg mot kulturskola

Mira Mike
■ ■ ■ Inför valet 2014 utlovade vi avgiftsfri musikskola för ungdomar vilket också…

Till kamp för Karlskoga lasarett

BB
Sommarstängningarna av Karlskoga BB är en del i en nationell process att ytterligare…

Fortsatt upprustning av lekplatserna

LEKPARKSBILD4
■ ■ ■ Vi har nästan tredubblat det årliga anslaget för skötsel och upprustning av våra…

. . . och av vägarna

asfalt
■ ■ ■ Vi ska satsa 2,5 miljoner kronor årligen på kommunens gator de närmaste åren. De…

Vi öppnar fler förskolor

barnundervisning
■ ■ ■ Befolkningen ökar. Fler barn än på länge föds i Degerfors. Våra förskolor och…

Bättre skolor - inte färre

stromtorpsskolan
■ ■ ■ Alla skolor ska vara kvar. Vi avvisar idéerna om en centralskola för kommunens alla…

fler nyheter

TELEFON96STREAMER