1 maj Britt Larsson

"Vi finns till för er!"


1 MAJ.
Det kanske mest uppmärksammade 1 majtalet i östra Värmland i år hölls av barnmorskan på Karlskoga BB, Britt Larsson. Det hölls på degerforsvänsterns manifestation för BB och Karlskoga lasarett på Medborgarplatsen. På mångas begäran och med…

1 maj folkbild
maj 01, 2017

Succé för 1 maj i Degerfors


1 MAJ.
Över 250 personer på Medborgarplatsen i Degerfors. Drygt 70 personer anmälde sig för att bilda en aktionsgrupp för BB och Karlskoga lasarett. En resolution antogs enhälligt av de församlade och ska överlämnas till samtliga partier i regionfullmäktige.…

april 25, 2017

Rättvist skatteutjämningssystem inget för (S) i Degerfors

REGIONALPOLITIK. Ett rättvist och uppdaterat skatteutjämningssystem som inte missgynnar mindre kommuner — det vill inte socialdemokraterna i Degerfors ha.
    Det framkom då kommunfullmäktige fastställde Degerfors remissvar på Parlamentariska…

lamm
april 25, 2017

När oppositionen tystnar . . .

EKONOMI. Sällan har en politisk opposition varit så tyst som när kommunens fjolårsresultat redovisades för kommunfullmäktige den 24 april. Från den socialdemokratiska bänken hördes inte ett knäpp.
Och kanske var det inte så konstigt. När det sjätte året med…

flaska
april 04, 2017

Örebro - ett draglok eller bränsleslukare?

REGIONALPOLITIK. Är Örebro kommun ett draglok för hela regionen? Det tvivlar Degerfors kommun på. Snarare drar Örebro bränsle och energi - och även vatten - från den övriga regionen.
Örebro kommun arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. I samband…

april 04, 2017

(V)ill ha skarpare skrivningar i remissvar om landsbygden

REGIONALPOLITIK. Degerforsvänstern vill ha skarpare skrivningar i det remissvar kommunen ska lämna på landsbygdskommitténs slutbetänkande. Det blir också kommunstyrelsens förslag till beslut när kommunfullmäktige behandlar frågan på sitt möte senare i april.

gittan
mars 27, 2017

Gittan årets kulturpristagare


KULTURPRISET.
Degerforsvänsterns kulturpris för 2017 tilldelas Birgitta Pettersson.

    Kulturpriset, som i år delas ut för 22:a gången utdelades första gången 1995. Priset är instiftat till konstnären Marianne Nielsens minne.
    Prisutdelningen sker i samband…

Degerfors i topp när det gäller villapriser

BOENDE. Villapriserna i Degerfors ökade under förra året med 30 procent — den tionde största ökningen i landets alla 290 kommuner.
Det visar statistik som tidningen Vi i villa presenterar i sitt senaste nummer. Statistiken bygger på Booli.se:s siffror.
    Villapriserna i Degerfors är fortfarande låga, men ökningen var markant under 2016. Medelsnittspriset under året var 732.825 kronor. Motsvarande siffra för 2015 var 563.431 kronor — en ökning med 30 procent.
    Högst var ökningen i Kalix, där snittpriset höjdes med 48 procent. Vingåker hamnade på andra plats med 45 procents ökning.
    Medelpriset i hela landet ökade med åtta procent. Sämsta utvecklingen skedde i Tanums kommun i Bohuslän, där snittpriset sjönk med 23 procent.
    Utbudet av villor till försäljning var under 2016 rekordlågt, enligt branchen. Detta kan ha medfört kraftiga lokala svängningar.